streda 24. decembra 2014

Mestský kostol sv. Jakuba a Filipa

Najvýznamnejšou cirkevnou pamiatkou a dominantou mesta je rímskokatolícky farský kostol sv. Jakuba a Filipa (St. Philippus und Jakobus-Kirche) so svojou vežou na hlavnom námestí (Hauptplatz). Jeho predchodca – kostol sv. Jakuba a kaplnka sv. Kataríny – pôvodne stál na Trhovom námestí už v roku 1236. V roku 1400 bol následne rozšírený.

Pri prestavbe v 16. storočí sa z pôvodnej stavby zachovali napríklad gotické piliere na chóre. V roku 1628 sa stáva farským kostolom.

Dnešná baroková podoba pochádza z prelomu 17. a 18. storočia. Na západnej fasáde sa zachovali neskororenesančné aj novobarokové prvky.

V roku 1684 (alebo v r. 1685) bola spustená baroková prestavba chrámu. Vzniká tak raný barokový halový kostol s priečnou loďou a so zachovanými gotickými prvkami zo 14. st. vo svätyni (presbytérium). V dnešnej podobe sa kostol nachádzal približne už v roku 1700. Baroková prestavba bola ukončená až v roku 1706.

Poslednou veľkou zmenou bola stavba kostolnej veže, ktorá stojí atypicky priamo na východnej strane kostola. Pôvodne malú gotickú vežu kostola v rokoch 1756 a 1757 prestaval architekt Matthias Gerl na 57 metrov vysokú barokovú vežu. Matthias Gerl je rakúsky architekt a staviteľ prechádzajúci z Klosterneurburgu a pôsobiaci prevažne vo Viedni.

V interiéri dnešného mestského farského kostola (Stadtpfarrkirche), zasväteného sv. apoštolom Filipovi a Jakubovi, ihneď očarí hlavný barokový oltár. Ten vytvorili sochári Mathias Roth a Jeremias Weisskopf. Autorom oltárneho obrazu z roku 1713 je Hans Michael Beckhl. Orgán je moderný, pochádza z roku 1982 a vyrobil ho Pirchner Reinisch. Kostolný zvon z roku 1865 je vyrobený zvonárom Ingácom Hitzerom z pôvodného barokového zvonu, zliateho v roku 1685.

Kostol sv. Jakuba a Filipa je cez deň voľne prístupný. V tesnej blízkosti kostola sa nachádza i ďalšia zaujímavá historická pamiatka, napríklad neskorobarokový Mariansky stĺp z roku 1749, považovaný za jeden najkrájší v Rakúsku.

piatok 12. decembra 2014

Hainburský adventný trh 2014

Hainburský advent
Od konca novembra priebeha na Hlavnom námesti Hainburský adventný trh.  V pracovný deň  je otvorený od 16:00 do 22:00, cez víkend od  10:00 do 22:00.