pondelok 30. marca 2015

Odpoveď na článok v Mein Bezirk - Bezirks Bläter


Vážená redakcia, vážená pani redaktorka Bianca Mrak,  (Version in Deutsch unter)

chcem zareagovať na článok "Asylheim spaltet Hainburg" z 18. marca 2015 periodika Mein Bezirk pre Bruck an der Leitha.

Informácia o tom, že slovenskí obyvatelia nemajú zaregistrované svoje motorové vozidla ja zavádzajúca. Napriek tomu, že vidíte parkovať pred domami v Hainburgu autá so slovenským ŠPZ, neznamená to, že ich majitelia si neplnia povinnosti.

Veľká väčšina Slovákov a EÚ občanov s trvalým pobytom v Hainburgu (a nebude to iné ani v iných obciach) majú zaregistrované auta na Finanzamte v Brucku formou zaplatenia NOVA dane a pravidelných mesačných poplatkov tzv. KFZ Steuer.

Slovenské ŠPZ majú z rôznych dôvodov - autá patria väčšinou firmám, ktoré sú zaregistrované na Slovensku, a kvôli daňovým zákonom platiacím v EÚ nie je možné tieto vozidlá prehlásiť na ŠPZ v inom štáte.


Aby sme nezostali len pri autách, všetky lokálne dane platíme v mieste bydliska. Bund (Štat), Dolnerakúsko a obce neprichádzajú o žiadne výpadky na daniach.

Žijeme v Rakúsku a svoje povinnosti si uvedomujeme a plníme.

K prípadu detského ihriska: Veľmi ma to mrzí, že sa niečo také stalo. Ale žiaľ kompetentne sa neviem k tomu vyjadriť bez účasti priamo zúčastnených.

Na tému "slovenského geta" treba len jedno napísať, že žijú tu vedľa seba spokojne Rakúšania, Slováci, Turci, Nemci, Dáni, Švédi, Holanďania a to som určite na niekoho zabudol.

V prípade akýchkoľvek otázok som k dispozícii.

S priateľským pozdravom,

Mgr. Rastislav Pavlik
Obecný radca mesta Hainburg

deutsche Version:

Sehr geehrte Redaktion, sehr geehrte Frau Redakteurin Bianca Mrak,

ich möchte auf den Artikel "Asylheim spaltet Hainburg" vom 18.3. für die Bezirks Bläter Bruck an der Leitha reagieren.

Die Information, dass die slowakischen Bürger ihre Fahrzeuge in Österreich nicht registriert haben, ist täuschend.
Obwohl vor den Häusern in Hainburg die Fahrzeuge mit slowakischen Kennzeichen zu sehen sind,
heißt das noch lange nicht, dass deren Besitzer ihren Pflichten nicht nachkommen.

Die meisten Slowaken und EU- Bürger mit dem Hauptwohnsitz in Hainburg (und es es wird nicht anders auch in anderen Ortschaften sein) haben ihre Fahrzeuge am Finanzamt in Bruck an der Leitha in der Form der NOVA-Steuerbezahlung registriert und bezahlen jeweils monatlich die Kraftfahrzeugsteuer.
Die slowakischen Kennzeichen haben sie aus verschiedenen Gründen - es handelt sich meistens um die Fahrzeuge, die den in der Slowakei registrierten Firmen gehören, und aufgrund der EU-Legislative nicht möglich ist, sie auf die Kennzeichen in anderem Staat umzumelden.

Damit wir nicht nur bei den Autos bleiben, alle Lokalsteuer bezahlen wir, dort wo wir den Hauptwohnsitz haben und somit dem Staat, Niederösterreich und den Ortschaften keine Steuer entgehen.

Wir leben in Österreich und unserer Pflichten sind wir uns bewusst und kommen denen auch nach.

Zum Fall "des Spielplatzes": Es tut mir unheimlich Leid zu hören, dass es sowas passiert ist. Leider kann ich mich ohne die Teilnahme der Betroffenen dazu nicht kompetent äußern.
Zum Thema "Slowakisches Ghetto" muss man nur eins sagen, dass nebeneinander die Österreicher, Slowaken, Türken, Deutschen, Dänen, Schweden, Holländer zufrieden leben...und da hab ich bestimmt nicht alle genannt.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Meine Reaktion werde ich auch auf der Webseite www.hainburg.sk und dem Facebookprofil www.facebook.com/hainburgSK veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Mag. Rastislav Pavlik
Gemeinderat der Stadt Hainburg an der Donau

pondelok 9. marca 2015

Azylový dom v Hainburgu

Azylový dom v Hainburgu pre niekoľko desiatok mladých azylantov? To je téma, ktorá rozvírila pokojné vody nášho malebného mestečka. Zozbierali sme doteraz nezverejnené informácie, ďalšie budeme zbierať a uverejňovať.

Starosta Hainburgu Josef Zeitelhofer (ÖVP) sa o zriadení azylového domu dozvedel až 17. februára 2015 od dolnorakúskej radkyne LR Elisabeth Kaufmann-Bruckberger (Team NÖ).

Zverejnený projekt vyvolal veľa emotívnych reakcií, ktoré viedli k zriadeniu facebookovskej stránky, zbieraniu podpisov pod petíciu a mnohým diskusiám obyvateľov Hainburgu.

Práve nedostatok základných informácií o projekte azylového domu sa ukazuje ako najväčší problém. Ďalšou nejasnosťou je vlastníctvo a prevádzka domu súkromným vlastníkom. Budova Urlichsheimu bola ešte minulý rok vo vlastníctve Dolného Rakúska. Veľké množstvo otázok sa týkalo počtu azylantov, pedagógov, účasti ďalších subjektov, termínu spustenia domu, etnika a náboženstva utečencov, priestorových možností, zmien projektu atď..

K tejto téme sa viackrát stretli aj obecní radcovia "vládnej" ÖVP, ktorí sa zásadne postavili proti zverejnenému projektu a vyzvali politikov na dolnorakúskej úrovni k zdržanlivosti. Taktiež vyzvali, aby boli poskytnuté zo strany Dolného Rakúska komplexné informácie.

Na základe týchto požiadaviek bolo 5. marca 2015 stratnutie s radkyňou LR Kaufmann-Bruckberger, kde sa ujasnilo niekoľko zásadných informácií. Mnoho infromácii zostalo nejasných, protože stretnutia sa nezúčastnil súkromný prevádzkovateľ Eder, KG.

Koľko utečencov bude bývať v azylovom dome?
60 utečencov, prevažne z vojnou skúšaných krajín, mladí muži vo veku 14 až 17 rokov.

Ako bude prebiehať prevádzka domu?
24 hodinová starostlivosť po 10 skupinách spolu s 21 pedagógmi.
Starostlivosť bude prebiehať cez NÖ Kinder- und Jugendwohlfahrt, a dozor bude mať na starosti Caritas.

Spomínalo sa okolo 100 utečencov?
Pribudne ešte 30 vojnových utečencov so zraneniam. Zmluvne je zabezpečene, že najvyšší počet azylantov bude 90 osôb.

Kedy sa začne so sťahovaním utečencov?
Postupne sťahovanie začne do 2-3 mesiacov.


Ako je zabazpečené prekonávanie jazykových bariér?
Na prekonanie jazykových bariér sa bude spolupracovať so Sigmund-Freud-Univerzitou. Táto univerzita bude zabezpečovať aj psychoterapeutickú starostlivosť.

Aký je pôvod utečencov?
Sýria, Irak, Afganistan, Ukrajina, atď.. Za prerozdelenie utečencov je zodpovedné spolkové Ministerstvo vnútra.

Je možno zrušiť zriadenie azylového domu?
Nie je to možné.

Podľa naších správ bude v Hainburgu zo strany prevádzkovateľov prebiehať informačná kampaň o projekte azylového domu.

Téme azylového domu v Urlichsheime sa budeme ďalej venovať. Ak pribudnú ďalšie informácie, zverejníme ich.