pondelok 9. marca 2015

Azylový dom v Hainburgu

Azylový dom v Hainburgu pre niekoľko desiatok mladých azylantov? To je téma, ktorá rozvírila pokojné vody nášho malebného mestečka. Zozbierali sme doteraz nezverejnené informácie, ďalšie budeme zbierať a uverejňovať.

Starosta Hainburgu Josef Zeitelhofer (ÖVP) sa o zriadení azylového domu dozvedel až 17. februára 2015 od dolnorakúskej radkyne LR Elisabeth Kaufmann-Bruckberger (Team NÖ).

Zverejnený projekt vyvolal veľa emotívnych reakcií, ktoré viedli k zriadeniu facebookovskej stránky, zbieraniu podpisov pod petíciu a mnohým diskusiám obyvateľov Hainburgu.

Práve nedostatok základných informácií o projekte azylového domu sa ukazuje ako najväčší problém. Ďalšou nejasnosťou je vlastníctvo a prevádzka domu súkromným vlastníkom. Budova Urlichsheimu bola ešte minulý rok vo vlastníctve Dolného Rakúska. Veľké množstvo otázok sa týkalo počtu azylantov, pedagógov, účasti ďalších subjektov, termínu spustenia domu, etnika a náboženstva utečencov, priestorových možností, zmien projektu atď..

K tejto téme sa viackrát stretli aj obecní radcovia "vládnej" ÖVP, ktorí sa zásadne postavili proti zverejnenému projektu a vyzvali politikov na dolnorakúskej úrovni k zdržanlivosti. Taktiež vyzvali, aby boli poskytnuté zo strany Dolného Rakúska komplexné informácie.

Na základe týchto požiadaviek bolo 5. marca 2015 stratnutie s radkyňou LR Kaufmann-Bruckberger, kde sa ujasnilo niekoľko zásadných informácií. Mnoho infromácii zostalo nejasných, protože stretnutia sa nezúčastnil súkromný prevádzkovateľ Eder, KG.

Koľko utečencov bude bývať v azylovom dome?
60 utečencov, prevažne z vojnou skúšaných krajín, mladí muži vo veku 14 až 17 rokov.

Ako bude prebiehať prevádzka domu?
24 hodinová starostlivosť po 10 skupinách spolu s 21 pedagógmi.
Starostlivosť bude prebiehať cez NÖ Kinder- und Jugendwohlfahrt, a dozor bude mať na starosti Caritas.

Spomínalo sa okolo 100 utečencov?
Pribudne ešte 30 vojnových utečencov so zraneniam. Zmluvne je zabezpečene, že najvyšší počet azylantov bude 90 osôb.

Kedy sa začne so sťahovaním utečencov?
Postupne sťahovanie začne do 2-3 mesiacov.


Ako je zabazpečené prekonávanie jazykových bariér?
Na prekonanie jazykových bariér sa bude spolupracovať so Sigmund-Freud-Univerzitou. Táto univerzita bude zabezpečovať aj psychoterapeutickú starostlivosť.

Aký je pôvod utečencov?
Sýria, Irak, Afganistan, Ukrajina, atď.. Za prerozdelenie utečencov je zodpovedné spolkové Ministerstvo vnútra.

Je možno zrušiť zriadenie azylového domu?
Nie je to možné.

Podľa naších správ bude v Hainburgu zo strany prevádzkovateľov prebiehať informačná kampaň o projekte azylového domu.

Téme azylového domu v Urlichsheime sa budeme ďalej venovať. Ak pribudnú ďalšie informácie, zverejníme ich.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára