piatok 25. septembra 2015

Druhý hrad v Hainburgu - neznáma ruina Röthelstein
Šesťtisícové mestečko Hainburg má raritu. A to je to počet hradov. Hainburg ma okrem hradu Heimenburg na Schlossbergu, aj hrad Röthelstein.

Röthelstein (známy tiež ako Rottenstein alebo Rotenstein) stojí na 30 metrov vysokom skalnom brale nad Dunajom.

Irnfried von Rötelstein
Okolo roku 1170 (presný dátum nie je známy) vybudoval „Irnfriedus de Heimenburg“ svoje pánske sídlo na Dunajom obmývaných skalách a prehlásil sa za „dominus Irnfriedus de Roetilnstein“. Pochádzal z rodu Sonnenbergerovcov (príbuzný od Kuenringovcov) a patril v 12. a začiatkom 13. storočia k významným babenbergovským ministeriálom (šľachtickí krajinskí páni) na východe Dolného Rakúska.

Hrad v priebehu storočí niekoľkokrát zmenil majiteľov. Rotenstein slúžil ako hraničný, strážny hrad, o čom napovedá jeho strategická poloha nad Dunajom oproti hradu Devín na úpätí stolovej hory Braunsberg. Röthelsteinovci z výhodne umiestnenej pevnosti kontrolovali obchodné lode po Dunaji a rybolov.

Páni z Rotensteinu
V roku 1248 bol bol pod menom „Liutwin de Rotenstein“ v spisoch zaznamenaný posledný pán z rodu Sonnenberg - Rötelsteiner. Potom nasledovali páni Stuchsen (písomná zmienka z r. 1272) a Haslauer (až do roku 1306). V roku 1318 predal Ulrich von Dachsberg hrad krajinským kniežatám.

Habsburgovci pridelili nasledujúce dve storočia hrad Rotelstein a panstvo hradu, ktoré zahŕňalo Stadthof (Götzenhof na severovýchodnom rohu mesta Hainburg) a mnoho ďalšieho majetku, do léna rôznych šľachtických rodín, ako boli rodiny Streifing, Enzersdorfer a Missingdorfer. Pre šľachticov bol zaujímavá strategická poloha panovaním nad hranicou Uhorska, výnosov z hospodárenia v lužnom lese, poľovníctva, rybárstva a kompy do Devína.

Z 15. storočia sú záznamy o jeho majiteľovi Wilhelmovi von Enzersdorfovi, ktorý hrad dostal do léna od vtedy len 13-ročného habsburského panovníka Albrechta V. Okrem hradu mu patrila aj osada Rotenstein a podliehal mu aj prievozník, ktorý dopravoval ľudí na druhý breh do Devína.

Wilhelm chcel odobrať mestu Hainburg právo rybolovu v nivách okolo Rotensteinu, a keď sa mu mesto postavilo, vyhrážal sa násilím. Na podnet Hainburgu do sporu zasiahla vyššia moc z Viedne a tá rozhodla v prospech Hainburgu. Napriek tomu sa hainburskí mešťania dlho báli priblížiť k hradu, lebo vedeli, že v okolí na nich číha zlostný hradný pán.

Uhorské vojny - "Hrad lúpežných rytierov"
Východ Rakúska a panstvo Rotelsteinu boli postihnuté vojnovými stretmi Habsburgovcov a Uhrov. Prebiehajúci konflikt ohrozoval životy obyvateľov malej osady, farmy a hradu, ktoré boli niekoľko krát spustošené. V roku 1451 prenechal cisár Fridrich III. mestu Hainburg na dobu neurčitú správu katastra nehnuteľností a základnú pečať obce Rotenstein. Majetky panstva Rötelstein odovzdal do správy mesta Hainburg.

Ďalší hradný pán, Wenko von Ruckenau, nemal dobrú povesť. Bol to lúpežný rytier, známy pod menom Ledvenko. Spolu s druhom v zbrani Pankratzom von Gaicz založil lúpežný štát.
Usadil sa vo východnom pohraničí, zriadil na Dunaji pri Rötelsteine a v obci Hof an der March pevnôstky (tzv. tábory), z ktorých so svojou žoldnierskou bandou vykonával výpady do okolia a na žoldnierskych lodiach prepadával lode na Dunaji. Vymáhal platby, okrádal, plienil a zavádzal dane. Jeho pole pôsobnosti siahalo z Moravského poľa až do blízkosti Viedne.

Tieto lúpežné a násilné aktivity priniesli Rötelsteinu v nasledujúcich storočiach prívlastok "hradu lúpežných rytierov". V roku 1458 dobili žoldnieri arcivojvodu Albrechta VI. tábory, viac ako 500 lúpežných žoldnierov bolo pochytaných, privezených do Viedne, kde bola časť popravená a časť hodená do vezenia v Korutánskej veži (Kärntner Turm).

Počas vojnového ťaženia uhorského kráľa Mateja Korvína bol Rötelstein poškodený.
Posledný držiteľ hradu gróf Peter zo Svätého Júra a Pezinku v roku 1511 odovzdal mestu Hainburg pevnosť Rötelstein so všetkými náležitosťami, s výnimkou rybolovu, lovu a prievozu. Tie daroval Devínu. Hrad bol už v tom čase zničený.

Demolácia hradu
V čase dobytia Hainburgu v 16. storočí hrad obsadili Turci, neskôr pustol a bol rozobraný na stavby v meste a okolí. V roku 1693 mesto predalo prešporskému staviteľovi Roßbeitnernovi kamenné kvádre z hradu Rötelstein. Hrad bol zrútený a všetko ostatné, čo bolo použiteľné bolo rozobrané a znovu použité.

Kamenné kvádre boli zanechané na miestach, kde ich bolo ťažko odstrániť, alebo kde bolo nebezpečenstvo zrútenia, ako boli stĺpy alebo časti schátranej hradnej veže. Zostalo veľa malty, sutiny a trosiek, ktoré kompletne pokrývali pôvodnú úroveň terénu.

Ako poukazujú záznamy z katastra, v nasledujúcich storočiach hospodárili Hainburčania na poliach, lúkach a viniciach panstva Rötelstein.

Potom sa stopa Rötelsteinu stratila v záznamoch, trosky hradu boli zarastené lužnými lesmi, príbehy lúpežných rytierov a legiend boli pokryte popínavými rastlinami a vyhľadávané už len pútnikmi, kým hrad neprebudila zo spánku "Šípkovej Ruženky" pracovná skupina Schlossberg.

Dnešné ruiny sú zvyšky z vonkajšieho múru a palácovej steny. Od roku 2005 tu prebiehajú aktivity pod vedením pracovnej skupinySchlossberg.

Zdroj: AGS - Burg (-Ruine) Rötelstein

pondelok 30. marca 2015

Odpoveď na článok v Mein Bezirk - Bezirks Bläter


Vážená redakcia, vážená pani redaktorka Bianca Mrak,  (Version in Deutsch unter)

chcem zareagovať na článok "Asylheim spaltet Hainburg" z 18. marca 2015 periodika Mein Bezirk pre Bruck an der Leitha.

Informácia o tom, že slovenskí obyvatelia nemajú zaregistrované svoje motorové vozidla ja zavádzajúca. Napriek tomu, že vidíte parkovať pred domami v Hainburgu autá so slovenským ŠPZ, neznamená to, že ich majitelia si neplnia povinnosti.

Veľká väčšina Slovákov a EÚ občanov s trvalým pobytom v Hainburgu (a nebude to iné ani v iných obciach) majú zaregistrované auta na Finanzamte v Brucku formou zaplatenia NOVA dane a pravidelných mesačných poplatkov tzv. KFZ Steuer.

Slovenské ŠPZ majú z rôznych dôvodov - autá patria väčšinou firmám, ktoré sú zaregistrované na Slovensku, a kvôli daňovým zákonom platiacím v EÚ nie je možné tieto vozidlá prehlásiť na ŠPZ v inom štáte.


Aby sme nezostali len pri autách, všetky lokálne dane platíme v mieste bydliska. Bund (Štat), Dolnerakúsko a obce neprichádzajú o žiadne výpadky na daniach.

Žijeme v Rakúsku a svoje povinnosti si uvedomujeme a plníme.

K prípadu detského ihriska: Veľmi ma to mrzí, že sa niečo také stalo. Ale žiaľ kompetentne sa neviem k tomu vyjadriť bez účasti priamo zúčastnených.

Na tému "slovenského geta" treba len jedno napísať, že žijú tu vedľa seba spokojne Rakúšania, Slováci, Turci, Nemci, Dáni, Švédi, Holanďania a to som určite na niekoho zabudol.

V prípade akýchkoľvek otázok som k dispozícii.

S priateľským pozdravom,

Mgr. Rastislav Pavlik
Obecný radca mesta Hainburg

deutsche Version:

Sehr geehrte Redaktion, sehr geehrte Frau Redakteurin Bianca Mrak,

ich möchte auf den Artikel "Asylheim spaltet Hainburg" vom 18.3. für die Bezirks Bläter Bruck an der Leitha reagieren.

Die Information, dass die slowakischen Bürger ihre Fahrzeuge in Österreich nicht registriert haben, ist täuschend.
Obwohl vor den Häusern in Hainburg die Fahrzeuge mit slowakischen Kennzeichen zu sehen sind,
heißt das noch lange nicht, dass deren Besitzer ihren Pflichten nicht nachkommen.

Die meisten Slowaken und EU- Bürger mit dem Hauptwohnsitz in Hainburg (und es es wird nicht anders auch in anderen Ortschaften sein) haben ihre Fahrzeuge am Finanzamt in Bruck an der Leitha in der Form der NOVA-Steuerbezahlung registriert und bezahlen jeweils monatlich die Kraftfahrzeugsteuer.
Die slowakischen Kennzeichen haben sie aus verschiedenen Gründen - es handelt sich meistens um die Fahrzeuge, die den in der Slowakei registrierten Firmen gehören, und aufgrund der EU-Legislative nicht möglich ist, sie auf die Kennzeichen in anderem Staat umzumelden.

Damit wir nicht nur bei den Autos bleiben, alle Lokalsteuer bezahlen wir, dort wo wir den Hauptwohnsitz haben und somit dem Staat, Niederösterreich und den Ortschaften keine Steuer entgehen.

Wir leben in Österreich und unserer Pflichten sind wir uns bewusst und kommen denen auch nach.

Zum Fall "des Spielplatzes": Es tut mir unheimlich Leid zu hören, dass es sowas passiert ist. Leider kann ich mich ohne die Teilnahme der Betroffenen dazu nicht kompetent äußern.
Zum Thema "Slowakisches Ghetto" muss man nur eins sagen, dass nebeneinander die Österreicher, Slowaken, Türken, Deutschen, Dänen, Schweden, Holländer zufrieden leben...und da hab ich bestimmt nicht alle genannt.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Meine Reaktion werde ich auch auf der Webseite www.hainburg.sk und dem Facebookprofil www.facebook.com/hainburgSK veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Mag. Rastislav Pavlik
Gemeinderat der Stadt Hainburg an der Donau

pondelok 9. marca 2015

Azylový dom v Hainburgu

Azylový dom v Hainburgu pre niekoľko desiatok mladých azylantov? To je téma, ktorá rozvírila pokojné vody nášho malebného mestečka. Zozbierali sme doteraz nezverejnené informácie, ďalšie budeme zbierať a uverejňovať.

Starosta Hainburgu Josef Zeitelhofer (ÖVP) sa o zriadení azylového domu dozvedel až 17. februára 2015 od dolnorakúskej radkyne LR Elisabeth Kaufmann-Bruckberger (Team NÖ).

Zverejnený projekt vyvolal veľa emotívnych reakcií, ktoré viedli k zriadeniu facebookovskej stránky, zbieraniu podpisov pod petíciu a mnohým diskusiám obyvateľov Hainburgu.

Práve nedostatok základných informácií o projekte azylového domu sa ukazuje ako najväčší problém. Ďalšou nejasnosťou je vlastníctvo a prevádzka domu súkromným vlastníkom. Budova Urlichsheimu bola ešte minulý rok vo vlastníctve Dolného Rakúska. Veľké množstvo otázok sa týkalo počtu azylantov, pedagógov, účasti ďalších subjektov, termínu spustenia domu, etnika a náboženstva utečencov, priestorových možností, zmien projektu atď..

K tejto téme sa viackrát stretli aj obecní radcovia "vládnej" ÖVP, ktorí sa zásadne postavili proti zverejnenému projektu a vyzvali politikov na dolnorakúskej úrovni k zdržanlivosti. Taktiež vyzvali, aby boli poskytnuté zo strany Dolného Rakúska komplexné informácie.

Na základe týchto požiadaviek bolo 5. marca 2015 stratnutie s radkyňou LR Kaufmann-Bruckberger, kde sa ujasnilo niekoľko zásadných informácií. Mnoho infromácii zostalo nejasných, protože stretnutia sa nezúčastnil súkromný prevádzkovateľ Eder, KG.

Koľko utečencov bude bývať v azylovom dome?
60 utečencov, prevažne z vojnou skúšaných krajín, mladí muži vo veku 14 až 17 rokov.

Ako bude prebiehať prevádzka domu?
24 hodinová starostlivosť po 10 skupinách spolu s 21 pedagógmi.
Starostlivosť bude prebiehať cez NÖ Kinder- und Jugendwohlfahrt, a dozor bude mať na starosti Caritas.

Spomínalo sa okolo 100 utečencov?
Pribudne ešte 30 vojnových utečencov so zraneniam. Zmluvne je zabezpečene, že najvyšší počet azylantov bude 90 osôb.

Kedy sa začne so sťahovaním utečencov?
Postupne sťahovanie začne do 2-3 mesiacov.


Ako je zabazpečené prekonávanie jazykových bariér?
Na prekonanie jazykových bariér sa bude spolupracovať so Sigmund-Freud-Univerzitou. Táto univerzita bude zabezpečovať aj psychoterapeutickú starostlivosť.

Aký je pôvod utečencov?
Sýria, Irak, Afganistan, Ukrajina, atď.. Za prerozdelenie utečencov je zodpovedné spolkové Ministerstvo vnútra.

Je možno zrušiť zriadenie azylového domu?
Nie je to možné.

Podľa naších správ bude v Hainburgu zo strany prevádzkovateľov prebiehať informačná kampaň o projekte azylového domu.

Téme azylového domu v Urlichsheime sa budeme ďalej venovať. Ak pribudnú ďalšie informácie, zverejníme ich.

pondelok 2. februára 2015

Zápis do škôlok a družiny

Zápisy do škôlok a hortu (družiny) na september 2015 budú v nasledujúcich termínoch:

NÖ Landeskindergarten Landstraße: (od 3. rokov)
Pondelok, 09. Februar 2015 od 13.00 do 17.00 hod.
Utorok, 10. Februar 2015 od 07.00 do 08.00 hod.

NÖ Landeskindergarten Alte Poststraße:
Pondelok, 23. Februar 2015 od 13.00 do 15.00 hod.
Utorok, 24. Februar 2015 od 13.00 do 16.00 hod.

NÖ Landeskindergarten Burgenlandstraße:
Utorok, 10. Februar 2015 od 13.0 do 16.00 hod.
Streda, 11. Februar 2015 od 13.00 do 15.00 hod.

Hort Landstraße:
Montag, 09. Februar 2015 od 08.00 do 16.00 hod.
Dienstag, 10. Februar 2015 od 07.00 do 12.00 hod.

Kleinkindergruppe (jasle):
Prihlásiť sa môžete kedykoľvek na mieste.

streda 28. januára 2015

Zvolení obecní radcovia

(update 28.1.2015)
Na úradnej tabuli mesta Hainburg an der Donau boli vyvesené výsledky komunálnych volieb z 25. januára 2015.

Zvolení obecní radcovia (Gemeinderäte):

ÖVP:
Josef Zeitelhofer
Helmut Schmid
Silvia Zeisel
Dr. Ingrid Gaubatz-Jaksche
Johann Geringer
Gerhard Gumprecht
Paul Strohmayer
Dieter Löb
Thomas Faulhuber
Michaela Gansterer-Zaminer
Ing. Hannes Wimmer
Egon Löbl
Wilhelm Kohlberger
Elisabeth Simeth
Thomas Schwartz
Dieter Kaltenbrunner
Claus-Volker Hanreich
Rastislav Pavlik

SPÖ:
Raimund Holcik
Elisabeth Staffenberger
Karl Pelzmann
Wilhelm Beck
Irene Resel
Thomas Graf
Gerhard Gruber

FPÖ:
Helmut Harringer
Renate Hösch
Monika Peterka

EQUAL:
Dipl.Ing. (FH) Murat Alkan

Zdroj: Úradna tabula mesta Hainburg

pondelok 26. januára 2015

Výsledky komunálnych volieb 2015


Hainburg a. d. Donau
Einwohner: 5.906
Bezirk: Bruck an der Leitha
Wahlzahl: 93,000
Gem.ratsw. 15Gem.ratsw. 10Diff. GRW15/GRW10
Stimmen%Mand.Stimmen%Mand.Stimmen%Mand.
Wahlberecht.
Abgegeben
Ungültig
Gültig
 5.827
 2.943
 48
 2.895

 50,51

 98,37
 29


 5.504
 3.276
 43
 3.233

 59,52

 98,69
 29


 +323
 -333
 +5
 -338
 +5,87
 -9,01

 -0,32
 +0


ÖVP
SPÖ
FPÖ
L. SPÖ
EQUAL
HUB
............
 1.675

 294
 694
 183
 50
 57,82

 10,16
 23,97
 6,32
 1,73
 18

 3
 7
 1
 0
 1.478
 993
 267 495
 45,72
 30,71
 8,26 15,31
 14
 9
 2 4
 +196
 -993
 +27
 +694
 +183
 +50
 +12,10
 -30,71
 +1,90
 +23,97
 +6,32
 +1,73
 +4
 -9
 +1
 +7
 +1
 +0
25.01.2015, 21:00 Uhr
L. SPÖ
EQUAL
HUB
SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI ÖSTERREICH HAINBURG (SPÖ-Liste)
EQUAL
HAINBURGS UNABHÄNGIGE BEWEGUNGštvrtok 22. januára 2015

Otázky na kandidáta Rastislava Pavlíka

Milí obyvatelia Hainburgu,
napísal som zopár (selfie) otázok, ktoré som Vám stručne zodpovedal.
Pokladám ich za dôležité, aby som cez ne mohol odprezentovať svoje názory, aktivity a návrhy pre mesto Hainburg.

Prečo ísť voliť?
Zo 4 tisíc voličov v Hainburgu je zhruba 800 slovenských občanov, čo je skoro 20%.
Žije nás tu približne 1200 a to sú iba tí, ktorí sa nahlásili na trvalý alebo prechodný pobyt.
Mnohí slovenskí obyvatelia ešte nevedia, že majú právo voliť svojich zástupcov do zastupiteľstva. Preto sa to snažím zmeniť cez informácie na tomto blogu www.hainburg.sk.

Čo je mojím cieľom?
Mojím cieľom je vytvárať mosty medzi slovenským obyvateľmi a mestom Hainburg.
Je dôležité, aby bol na mestskom úrade človek, ktorý bude pomáhať Slovákom, ale aj ďalším občanom EÚ zorientovať sa v živote mesta, ale aj v rakúskej legislatíve. Bol by komunikačným bodom pre tých, ktorí to potrebujú.

Čo by som chcel v Hainburgu zmeniť?
Vzájomnú komunikáciu slovenských občanov so zástupcami mesta a domácimi. 
Na jednej strane by sme mali viac formulovať naše požiadavky na mesto, na druhej strane musí mesto rozumieť tomu o čom hovoríme.

Prečo ma oslovil starosta Josef Zeitelhofer?
Začali sme komunikovať o niektorých problémoch v meste. Rozprávali sme o ich riešení. A to zrejme pána starostu presvedčilo, aby ma oslovil na kandidátku Ľudovej strany (ÖVP).

So súsedmi a starostom Zeitelhoferom na vianočnom punči
Aké sú body spoločného programu tímu Ľudovej strany v Hainburgu?
Sú to hlavne rozvojové aktivity: oživenie mesta (služby, turistika, kultúra), dostavba školy, zvýšenie počtu tried pre malé deti (jasle), dobudovanie hortu (družiny), šetrenie energie (centrálna tepláreň, LED osvetlenie), doprava, regulácia výstavby, nové športové centrum a pod..

Ako pomôcť spolunažívaniu?
Treba "rozbíjať ľady" na rôznych podujatiach medzi susedmi, v škôlke, škole, počas mestských a komunitných aktivitách. Naše deti sa spolu hravajú a komunikujú striedavo v slovenčine a nemčine.
Pre nás dospelých sú to stretnutia pri vianočnom punči na ulici, pri lokálnom vínku v heurigene (lokálnej vieche) alebo kaviarni na Hlavnom námestí. Možno raz v Hainburgu nadviažeme na tradície tolerantného starého Prešporku.


S rodinkou
Ako dlho bývam v Hainburgu?
Začíname tretí rok. Najmlaší syn Miško chodí do škôlky na Burgenlandstraße. Staršie deti chodia do škôl v Bratislave, nás s manželkou tam tiež drží zamestnanie.

Kto som?
Študoval som politológiu. Spoluzakladal som portál www.rodinka.sk a darcovský portál www.ludialudom.sk. Bol som poslancom v bratislavskej župe a Petržalke. Pracoval som vo finančnej a telekomunikačnej branži. Profesne sa venoval projektu www.slovensko.sk, zavádzaniu eGovernmentu a ďalším projektom vo verejnej správe. V súčasnosti sa venujem osvete informatizacie spoločnosti a mládežnickej politike.

nedeľa 18. januára 2015

Starosta Hainburgu podporil slovenského kandidáta

Josef Zeitelhofer, Hainburger BürgermeisterO niekoľko dní dôjde v našom meste k dôležitému rozhodnutiu na ďalších päť rokov. V obecných voľbách dňa 25. januára 2015 rozhodujete, kto dostane možnosť riadiť mesto Hainburg an der Donau a bude mať Vašu dôveru do blízkej budúcnosti.

Ako starosta som počas posledných rokov s mojimi kolegyňami a kolegami z Ľudovej strany (ÖVP) Hainburg presadil mnohé zámery a projekty pre naše krásne a hodnotné mesto. Napriek ťažkým ekonomickým časom sa nám podarilo zabezpečiť rozvoj kvality života v meste. 

Už v najbližšom čase čaká na nové vedenie mesta veľké množstvo výziev a úloh ako sú napr. dostavba školy, starostlivosť o deti (družina pre školákov - Hort, trieda pre najmenších od 1 do 2,5 roka - jasle) a oživenie mesta (služby, turizmus). Tieto projekty treba naďalej úspešne presadzovať, preto potrebujeme opäť angažovaných a skúsených zástupcov obyvateľov a taktiež mať jasné vzťahy v mestskom zastupiteľstve. 

Rád by som s mojim tímom pokračoval v rozvíjaní nášho mesta, preto Vás prosím o podporu v komunálnych voľbách. Dňa 25. januára 2015 môžete voliť ako občania EÚ, ktorí v deň volieb dosiahli 16. rok života a boli zapísaní v zozname voličov nášho mesta (o tejto skutočnosti ste boli poštou informovaní). Využite možnosť Vašim preferenčným hlasovacím lístkom odovzdať dôveru priamo Vašej kandidátke alebo Vášmu kandidátovi. 

S radosťou Vám môžem oznámiť, že za Ľudovú stranu Hainburg kandiduje aj pán Rastislav Pavlík. Rastislav je dnes aktívny v rodičovskej rade škôlky na Burgenlandstraße a vďaka nemu sme sa mohli stretnúť pri punči. Mnohí rodičia ho poznajú aj z magazínu pre rodičov www.rodinka.sk, ktorý spolu s manželskou pred 15-timi rokmi založil. 

Pre následujúce obdobie s ním počítam, aby „vytváral mosty“ medzi naším mestom a slovenskými obyvateľmi v ňom. 

Za Vašu preukázateľnú dôveru Vám už dnes ďakujem a uisťujem Vás z celého srdca, že s mojím tímom budem naďalej pracovať pre blaho nášho pekného mesta. 

So srdečným pozdravom 
Váš starosta 
                                        Josef Zeitelhofer

P.S.:  V prípade záujmu môžete p. Pavlíkovi na priloženom hlasovacom lístku odovzdať Váš preferenčný hlas. Hlasovací lístok môžete jednoducho vložiť do hlasovacej obálky (vo volebnej miestnosti alebo poštou), tým je Váš preferenčný hlas platný. Ďakujem! 

Ďalšie informácie k voľbám nájdete aj na www.hainburg.sk

sobota 17. januára 2015

Novinky z Fachmarketzentra

Boli sme sa pozrieť na aktuálny stav výstavby. Viac uvidíte na priložených fotografiach.

Fachmarketzentrum (FMZ) sa stavia na mieste bývalej tabakovej fabriky na Pressburger Reichsstraße.

Dnes je už postavený kruhový prejazd, ktorý nahradil semafór. Touto stavbou sa doprava urýchlila.

Ako sme už písali na prelome marca apríla sa bude otvárať Fachmarketzentrum v Hainburgu.

Zatiaľ sú potvrdené tieto značky:

 • Lidl Österreich GmbH
 • Merkur (REWE Group)
 • Libro Handels GmbH
 • Bipa (REWE Group)
 • CCC Austria GmbH
 • DM Drogeriemarkt
 • Deichmann Schuhvertriebs GmbH
 • Dressmann GmbH
 • Naglreiter Bäckerei
 • Charles Vögele GmbH
 • mister* Lady GmbH
 • Ernsting's Family Austria GmbH
 • GTS GmbH (Vinothek/Café)
 • C&A Mode GmbH & Co KG
 • Colloseum (Forever 18 retail GmbH)
 • Pearle Österreich GmbH

Zmena prevádzok je vyhradená.streda 14. januára 2015

Obecné voľby sú 25.1.2015. Aj Slováci môžu voliť!

Dňa 25. januára 2015 budú v Dolnom Rakúsku, teda aj v Hainburgu komunálne voľby - Gemeinderatswahl. V komunálnych voľbách môžete rozhodnúť o zložení mestskej rady nášho mesta na ďalších 5 rokov.

Opravení voliči sú okrem rakúskych občanov aj Slováci, ktorí sú občanmi členského štátu EÚ, v deň volieb dosiahli 16. rok života a sú zapísaní v zozname voličov mesta Hainburg nad Dunajom.

Zoznam voličov bol uzavretý 14.11.2014 a obsahoval občanov Rakúska a EÚ, ktorí mali na území mesta trvalý pobyt (Hauptwohnsitz) alebo prechodný pobyt (Nebenwohnsitz).

Priebeh volieb

Bude k dispozícii úradný hlasovací lístok, ktorý voliči ako obyčajne vo volebnej miestnosti vyplnia a odovzdajú.
Na miesto úradných hlasovacích lístkov môžete použiť aj neúradný hlasovací lístok, ktorý môže rozoslať kandidujúca strana alebo osoba (tzv. hlasovací lístok s menom kandidáta).
Môžete teda použiť úradné alebo neúradne hlasovacie lístky.

Ak bude zakrížikovaných viacero hlasovacích lístkov (je jedno či úradné, alebo neúradné) v jednej obálke, budú hlasovacie lístky pri sčítaní spojené do jedného hlasovacieho lístku. Takto sa môžu dostať dokopy hlasovacie lístky strán či strany a hlasovací lístok s menom kandidáta.

V tomto prípade je uprednostnený ten hlasovací lístok, ktorý obsahuje meno kandidáta na hlasovacom lístku. Hlas pre kandidáta poráža hlas pre stranu!

Ak samozrejme bude viacero hlasovacích lístkov viacerých kandidátov alebo strán v obálke, tak sa
takáto obálka pri sčítaní hlasov vyradí ako neplatná.

Stadtgemeinde Hainburg a.d. D.
Ako ste si už všimli niektorí voliči dostali oznámenie (Verständigungskarte) o konaní volieb. Odporúčam zobrať toto oznámenie so sebou do hlasovacej miestnosti vo Vašom volebnom okrsku (Sprengel). Ale Vaše volebné právo nie je obmedzené, ak by ste oznámenie zabudli alebo nedostali. Ak ste zapísaní v zozname voličov, môžete ísť voliť.


Volebné miestnosti a čas otvorenia

Okrsok 1: Arbeiterkammer, Oppitzgasse 1                             volebný čas: 07.00 - 16.00 hod.
Okrsok 2: Volksschule, Alte Poststraße 24                            volebný čas: 07.00 - 16.00 hod.
Okrsok 3: Neue Mittelschule, Babenbergerstraße 27               volebný čas: 07.00 - 16.00 hod.
Okrsok 4: Kinderheim, Landstraße 2                                      volebný čas: 07.00 - 16.00 hod.
Okrsok 5: Humanplasma Spendenzentrum, Landstraße 155    volebný čas: 07.00 - 16.00 hod.
Okrsok 6: Info-Büro, Ungarstraße 3                                       volebný čas: 07.00 - 16.00 hod.
Okrsok 7: Landesklinikum Hainburg, Hofmeisterstraße 70       volebný čas: 07.00 - 16.00 hod.
Okrsok 8: Kindergarten, Burgenlandstraße 49a                       volebný čas: 07.00 - 16.00 hod.
Okrsok 9: Landespflegeheim, Hofmeisterstraße 70b               volebný čas: 08.00 - 10.00 hod.
ako osobitné volebné miestnosti
                   (Pflegeheim, Krankenhaus, Seniorenwohnhaus): volebný čas: 10.00 bis 12.00 hod.Informácie nie sú právne záväzné, oficiálne informácie dostanete na mestskom úrade mesta Hainburg.

Ako hlasovať, keď nie som doma.

Spracoval: Rastislav Pavlík, zdroj: www.hainburg-donau.gv.at, www.noel.gv.at/

utorok 13. januára 2015

Erlöserkirche
Kostol Spasiteľa alebo Erlöserkirche na Hofmeisterstraße bol vysvätený v roku 1965. Nahradil kaplnku, ktorá bola zadaptovaná na priestor pre nemocnicu a domov dôchodcov.

Z dôvodu zabezpečenia bezbariérového prístupu, zastaralej infraštruktúry a ďalšieho rozširovania krajskej nemocnice bol kostol presunutý o desiatky metrov južne. Výstavba prebiehala v roku 2013.

Dňa 23. februára 2014 bol opäť vysvätený v terajšej podobe ako prístavba hainburskej nemocnice.

Súčasťou interiéru bola pre účely krstov vytvorená krstiteľnica s veľkou umeleckou nádobou na svätú vodu.

Kostol je vybavený orgánom od firmy Orgelbau Pirchner a vnútorne vybavenie kostola bolo zabezpečené atelierom schneeweiss.

Kostol slúži pacientom, návštevníkom, obyvateľom Hainburgu a každý mesiac sa tu slúži svätá omša v slovenčine.

pondelok 5. januára 2015

Voľba poštou a volebnou kartou

Ako je to v prípade, že sme v čase volieb odcestovaní?

V deň volieb môžete hlasovať aj volebnou kartou - volebným preukazom (Wahlkarte).
 • osobne v inom volebnom okrsku Vašej obce,
 • v osobitnej volebnej miestnosti
 • cestou poštovej voľby (poštou, poslom, alebo odovzdaním na obci) 

O volebnú kartu môžete požiadať iba v tej obci, v ktorej ste zapísaní do zoznamu voličov.


Dokumenty na stiahnutie:
Voliči, ktorí nebudú v deň volieb vo svojej obci, alebo vo svojom okrsku, alebo žiadajú o mobilnú volebnú urnu, môžu na mestskom úrade požiadať o vydanie volebnej karty (písomne do 21.1.2015, osobne do 23.1.2015 do 12 hod.). Tak pre osobné, ako aj pre písomné vyzdvihnutie volebnej karty je nevyhnutné predložiť dokumenty, ako je identifikačná karta alebo uvedenie čísla pasu do žiadosti.

Pokiaľ nemôžete osobne požiadať, alebo vyzdvihnúť volebnú kartu, tak môžete na to poveriť splnomocnenú osobu.

K naplneniu Vášho volebného práva s volebnou kartou dostanete aj volebnú obálku s úradným hlasovacím lístkom a obálkou s vyplnenou adresou obce.

Vyplnený hlasovací lístok bude vložený do volebnej obálky, ktorá bude pridaná k volebnej karte. Uzavretá volebná karta v obálke môže byť odoslaná poštou, alebo poslom na mestský úrad.

Volebné karty musia byť v deň volieb odovzdané do 6:30 na úrade, alebo do konca volebného času na príslušnom volebnom okrsku.


Informácie nie sú právne záväzné, oficiálne informácie dostanete na mestskom úrade mesta Hainburg.

Spracoval: Rastislav Pavlík, zdroj: www.hainburg-donau.gv.at, www.noel.gv.at