štvrtok 22. januára 2015

Otázky na kandidáta Rastislava Pavlíka

Milí obyvatelia Hainburgu,
napísal som zopár (selfie) otázok, ktoré som Vám stručne zodpovedal.
Pokladám ich za dôležité, aby som cez ne mohol odprezentovať svoje názory, aktivity a návrhy pre mesto Hainburg.

Prečo ísť voliť?
Zo 4 tisíc voličov v Hainburgu je zhruba 800 slovenských občanov, čo je skoro 20%.
Žije nás tu približne 1200 a to sú iba tí, ktorí sa nahlásili na trvalý alebo prechodný pobyt.
Mnohí slovenskí obyvatelia ešte nevedia, že majú právo voliť svojich zástupcov do zastupiteľstva. Preto sa to snažím zmeniť cez informácie na tomto blogu www.hainburg.sk.

Čo je mojím cieľom?
Mojím cieľom je vytvárať mosty medzi slovenským obyvateľmi a mestom Hainburg.
Je dôležité, aby bol na mestskom úrade človek, ktorý bude pomáhať Slovákom, ale aj ďalším občanom EÚ zorientovať sa v živote mesta, ale aj v rakúskej legislatíve. Bol by komunikačným bodom pre tých, ktorí to potrebujú.

Čo by som chcel v Hainburgu zmeniť?
Vzájomnú komunikáciu slovenských občanov so zástupcami mesta a domácimi. 
Na jednej strane by sme mali viac formulovať naše požiadavky na mesto, na druhej strane musí mesto rozumieť tomu o čom hovoríme.

Prečo ma oslovil starosta Josef Zeitelhofer?
Začali sme komunikovať o niektorých problémoch v meste. Rozprávali sme o ich riešení. A to zrejme pána starostu presvedčilo, aby ma oslovil na kandidátku Ľudovej strany (ÖVP).

So súsedmi a starostom Zeitelhoferom na vianočnom punči
Aké sú body spoločného programu tímu Ľudovej strany v Hainburgu?
Sú to hlavne rozvojové aktivity: oživenie mesta (služby, turistika, kultúra), dostavba školy, zvýšenie počtu tried pre malé deti (jasle), dobudovanie hortu (družiny), šetrenie energie (centrálna tepláreň, LED osvetlenie), doprava, regulácia výstavby, nové športové centrum a pod..

Ako pomôcť spolunažívaniu?
Treba "rozbíjať ľady" na rôznych podujatiach medzi susedmi, v škôlke, škole, počas mestských a komunitných aktivitách. Naše deti sa spolu hravajú a komunikujú striedavo v slovenčine a nemčine.
Pre nás dospelých sú to stretnutia pri vianočnom punči na ulici, pri lokálnom vínku v heurigene (lokálnej vieche) alebo kaviarni na Hlavnom námestí. Možno raz v Hainburgu nadviažeme na tradície tolerantného starého Prešporku.


S rodinkou
Ako dlho bývam v Hainburgu?
Začíname tretí rok. Najmlaší syn Miško chodí do škôlky na Burgenlandstraße. Staršie deti chodia do škôl v Bratislave, nás s manželkou tam tiež drží zamestnanie.

Kto som?
Študoval som politológiu. Spoluzakladal som portál www.rodinka.sk a darcovský portál www.ludialudom.sk. Bol som poslancom v bratislavskej župe a Petržalke. Pracoval som vo finančnej a telekomunikačnej branži. Profesne sa venoval projektu www.slovensko.sk, zavádzaniu eGovernmentu a ďalším projektom vo verejnej správe. V súčasnosti sa venujem osvete informatizacie spoločnosti a mládežnickej politike.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára