pondelok 5. januára 2015

Voľba poštou a volebnou kartou

Ako je to v prípade, že sme v čase volieb odcestovaní?

V deň volieb môžete hlasovať aj volebnou kartou - volebným preukazom (Wahlkarte).
  • osobne v inom volebnom okrsku Vašej obce,
  • v osobitnej volebnej miestnosti
  • cestou poštovej voľby (poštou, poslom, alebo odovzdaním na obci) 

O volebnú kartu môžete požiadať iba v tej obci, v ktorej ste zapísaní do zoznamu voličov.


Dokumenty na stiahnutie:
Voliči, ktorí nebudú v deň volieb vo svojej obci, alebo vo svojom okrsku, alebo žiadajú o mobilnú volebnú urnu, môžu na mestskom úrade požiadať o vydanie volebnej karty (písomne do 21.1.2015, osobne do 23.1.2015 do 12 hod.). Tak pre osobné, ako aj pre písomné vyzdvihnutie volebnej karty je nevyhnutné predložiť dokumenty, ako je identifikačná karta alebo uvedenie čísla pasu do žiadosti.

Pokiaľ nemôžete osobne požiadať, alebo vyzdvihnúť volebnú kartu, tak môžete na to poveriť splnomocnenú osobu.

K naplneniu Vášho volebného práva s volebnou kartou dostanete aj volebnú obálku s úradným hlasovacím lístkom a obálkou s vyplnenou adresou obce.

Vyplnený hlasovací lístok bude vložený do volebnej obálky, ktorá bude pridaná k volebnej karte. Uzavretá volebná karta v obálke môže byť odoslaná poštou, alebo poslom na mestský úrad.

Volebné karty musia byť v deň volieb odovzdané do 6:30 na úrade, alebo do konca volebného času na príslušnom volebnom okrsku.


Informácie nie sú právne záväzné, oficiálne informácie dostanete na mestskom úrade mesta Hainburg.

Spracoval: Rastislav Pavlík, zdroj: www.hainburg-donau.gv.at, www.noel.gv.at

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára