pondelok 15. novembra 2021

Cezhraničný región Bratislavy v boji proti klimatickej kríze zlyhal na plnej čiare. Núti jazdiť obyvateľov autami.

V celej Európe rezonuje téma dosiahnutia klimatickej neutrality, potreba znižovať individuálnu automobilovú dopravu a preferovať hromadnú verejnú dopravu. Na pohraničí medzi Slovenskom a Rakúskom sa udial opak, Bratislava a susedný Hainburg sa lúčia po 13 rokoch s jedinou autobusovou linkou a rovnako jediným spojením dvoch susedných krajov a dvoch štátov. Čerešničkou na torte je, že sa tak deje v deň, keď Bratislavský samosprávny kraj symbolicky zatvára hranice medzi Slovenskom a Rakúskom, aby sme si spomenuli na obete železnej opony a komunistického režimu.

To, že je potrebná linka vo verejnom záujme vedia dlhodobo oba kraje (Bratislavský samosprávny kraj a Dolné Rakúsko) s mestom Bratislava a o budúcnosti linky rokujú priebežne od roku 2017. Žiaľ, do dnešného dňa sa rokovania nepretavili do reality. Linku posledné dva roky prevádzkoval súkromník. Veľká škoda je, že sa ju nepodarilo spustiť do cieľového stavu, tj. do dlhodobej prevádzky linky s podporou krajov a dopravných integrátorov na obidvoch stranách hranice. Zásadným problémom sa ukázalo verejné obstarávanie na poskytovateľa autobusových služieb v Bratislavskom kraji. Vyhrala ju iná spoločnosť, ktorá nie je aktuálne pripravená na jej prevádzku (chýba licencia, autobusy a šoféri).

Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že linky obsluhujúce regionálne a spádové oblasti bez komerčného základu nie sú pre súkromných dopravcov dlhodobo ekonomicky udržateľné. Regionálnu linku vo verejnom záujme by preto mal financovať kraj, resp. v tomto prípade kraje. Dôvody sú jednoznačné. Počnúc lepším životným prostredím, nižším hlukom a emisiami v uliciach, ale aj nižšou nehodovosťou až po vyššiu životnú úroveň, vyššiu zamestnanosť a rast cestovného ruchu.

Ku krásnym príkladom funkčného riešenia nemusíme ísť dokonca ani mimo Bratislavu. Stačí sa pozrieť na vlakové spojenie Bratislava-Komárno, kde už v prvom roku prevádzky (2012) praskali vo švíkoch vozne Regiojetu, resp. nestačila slabo priepustná jednokoľajná trať. Počet prepravených ľudí narástol o stovky percent a intervalový takt bol 30 min.

Ako úplne sci-fi by v našom regióne vyzeral funkčný cezhraničný projekt, ktorý v roku 2018 sprevádzkovali vo francúzskom Štrasburgu. Bola ním desať kilometrová električková linka s veľkokapacitnými vozidlami medzi francúzskym Štrasburgom a nemeckým mestom Kehl.

Ak ľudia dostanú funkčné a dostupné možnosti, určite ich využijú a autá nechajú doma. Žiaľ, 15.11.2021 dostanú obyvatelia prihraničných obcí v okolí Bratislavy iba jednu ponuku, ktorá sa neodmieta - jazdiť autami. Denne tak prejde Hainburgom a Wolfsthalom do Bratislavy a naopak o niekoľko stoviek áut viac. Čo to spraví s kvalitou ovzdušia a života obyvateľov tohto regiónu netreba asi rozpisovať. Deje sa tak presný opak toho, čo by sme k dosiahnutiu klimatickej neutrality mali robiť.

Preto sa obyvatelia prihraničných oblastí snažia aj formou otvoreného listu presvedčiť predstaviteľov krajov a integrovateľov dopravných systémov na obidvoch stranách hranice k tomu, aby čo najskôr urobili konkrétne kroky k sprevádzkovaniu tejto linky.

Rozhodli sme sa preto napísať tento otvorený list adresovaný:

- Bratislavský samosprávny kraj

- Kraj Dolné Rakúsko

- Mesto Bratislava

- Mesto Hainburg

- Obec Wolfsthal


---------

OTVORENÝ LIST:

---------

Vážený pán, vážená pani, 

V súvislosti so vzniknutým problémom - ukončením prevádzky jedinej autobusovej linky Hainburg - Bratislava a rovnako jediným medzihraničným spojením dvoch susedných krajov, sa na Vás obraciame s nasledovnou prosbou.

Náš cezhraničný región v ktorom žijeme a pracujeme, delí hranica dvoch štátov. Dynamika rozvoja Bratislavy priniesla do obce Wolfsthal a mesta Hainburg obyvateľov, ktorí denne cestujú za prácou a inými povinnosťami medzi týmito mestami a obcami. Rovnako medzi krajmi cestujú turisti a návštevníci, ktorí tento región rozvíjajú.

Mesto Hainburg a obec Wolfsthal sú nesmierne zaťažené tranzitujúcou automobilovou dopravou a ukončenie jedinej autobusovej linky, ktorá spájala tieto dve mestá tak pravdepodobne spôsobí extrémne zhoršenie kvality života všetkých obyvateľov tohto regiónu. Nielen obyvateľom a návštevníkom, ktorí túto autobusovú linku využívali, ale všetkým hainburgčanom, wolfsthalčanom a bratislavčanom. Dôvod je jednoduchý, tieto mestá budú od 15.11.2021 dostupné len autami.

Táto situácia nastáva paradoxne v čase, keď sa celá Európa snaží zlepšiť životné prostredie, preferovať hromadnú verejnú dopravu na úkor automobilovej a dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Preto Vás ako dôležitú osobu, ktorá môže s týmto projektom pohnúť, skúseného manažéra a obyvateľa tohto kraja, prosíme o vyvinutie maximálneho úsilia v komunikácii s potrebnými inštitúciami v našom a susednom kraji, aby sa autobusové spojenie vo verejnom záujme medzi Hainburgom, Wolfsthalom a Bratislavou čo najskôr obnovilo a dlhodobo udržiavalo.

Pomôžete tým nielen nám, obyvateľom, ale aj životnému prostrediu v ktorom budú žiť naše deti a vnúčatá.

S pozdravom

Obyvatelia Hainburgu, Wolfsthalu a Bratislavy.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára