piatok 17. decembra 2021

Vybudovanie mýtnej stanice na vrchu Braunsberg

V súčasnosti na Braunsberg pravidelne jazdí mnoho motorových vozidiel a motoriek, niekedy jazdou nad povolenú rýchlosť. Na jednej strane to spôsobuje veľký hluk a vysoké dopravné zaťaženie a na druhej strane znečistenie na samotnej hore. Obec Hainburg a.d. Donau nemá z prístupov na Braunsberg žiadnu pridanú hodnotu, ale naopak, má veľa práce s likvidáciou odpadu a sťažnosťami občanov. Chýbajú prínosy v oblasti životného prostredia a jej udržateľnosti. 


Dopravný prieskum, ktorý v auguste 2021 vykonalo Kuratórium pre bezpečnosť dopravy, ukázal nasledujúce údaje o frekvencii: V období od 12.08.2021 00:00 do 18.08.2021 23:59 bolo nameraných
1 520 motorových vozidiel a 310 cyklistov. V období od 24.08.2021 01:00 hod. do 30.08.2021 23:59 hod. bolo sčítaných 1 362 motorových vozidiel a 325 cyklistov. Z toho vyplýva, že za 2 týždne sa na ceste pohybovalo spolu 2 882 motorových vozidiel a 635 cyklistov, t. j. spolu 3 517 vozidiel. 

S cieľom znížiť dopravnú a hlukovú záťaž spôsobenú motorovými vozidlami sa uvažuje o inštalácii zábran (2 závory, po jednom pre vjazdy a výjazdy) na úrovni skateparku. 

 • Aktuálna ponuka spoločnosti Scheidt & Bachmann zahŕňa inštaláciu použitého závorového systému vrátane automatickej platobnej stanice (bez sim kariet) a predstavuje sumu 37 248,10 € s DPH. 
 • Okrem toho spoločnosť Strabag predložila ponuku na stavebné práce na ceste potrebné na inštaláciu systému zábran. Táto suma predstavuje 41 422,46 EUR s DPH. 
 • Podľa ponuky spoločnosti Simoncsics Mario Elektrotechnik vzniknú náklady na káblové a pripojovacie práce vo výške 4 051,50 € vrátane DPH. 
 • Okrem toho je potrebné položiť telekomunikačný kábel priamo k závorovému systému (bezplatne). Potrebné výkopové práce pre prívod elektrického a telekomunikačného vedenia vykonajú zamestnanci stavebného dvora z vlastnej iniciatívy. Na základe empirických hodnôt sa predpokladajú náklady vo výške približne 1 000,00 EUR s DPH na potrebné zemné práce v oblasti bariérového systému. 
 • Na komunikáciu s osobami pri závorovom systéme a automate na lístky, napr. v prípade technickej poruchy, sú potrebné 2 SIM karty. Odporúčajú sa lacnejšie predplatené karty a náklady na rok sú vypočítané na 240,00 EUR s DPH. 
 • Predpokladajú sa náklady vo výške 5 000,00 EUR s DPH na dodatočné dopravné značky, značenie a tabule vysvetľujúce systém zábran. 
 • Spoločnosť EVN Energievertrieb GmbH & Co KG uzavrela dodatočnú zmluvu o servise osvetlenia na inštaláciu 2 nových svetelných bodov v hodnote 4 930,99 EUR vrátane DPH. 
 • Gerald Köck Überwachungssysteme predložil ponuku vo výške 8 721,00 EUR s DPH na kamerový dohľad závorového systému a automatickej platobnej stanice.
 • Kryt pre automatickú výplatnú stanicu odolný voči poveternostným vplyvom ponúkla spoločnosť Metallbau Eybel za cenu 4 332,00 EUR s DPH. 
 • Závorový systém bude vybavený kódovou klávesnicou. Bariéru možno otvoriť zadaním kombinácie čísel. Tento kód sa môže v pravidelných intervaloch meniť. Náklady na kódovú klávesnicu vrátane materiálu a inštalácie predstavujú podľa ponuky spoločnosti Scheidt & Bachmann 385,00 EUR s DPH. 
 • Spoločnosť Paikl predložila cenovú ponuku vo výške 6 960,00 EUR s DPH za plánovacie služby a miestny stavebný dozor. 
 • Ako platobné možnosti sú akceptované hotovosť, Master kartu a kreditné karty. V tomto zmysle bola uzavretá zmluva. Nákupná cena koncového zariadenia je 950,00 € s DPH, čo znamená nižší mesačný poplatok za služby vo výške 22,65 € s DPH. Jednorazový poplatok za konfiguráciu a aktiváciu je 89,00 € s DPH. 
Celkové investičné náklady tak predstavujú 115 090,05 EUR s DPH. 

Na bariéru budú dohliadať zamestnanci obce. Naplnia automat lístkami a drobnými a vyberú aj pokladničné doklady. V prípade problémov so systémom závor budú k dispozícii tieto úrovne podpory: 1. úroveň: obecná služba na zavolanie 2. úroveň: neriešiteľné problémy: odstavenie závory z prevádzky (otvorenie závory).

50 % ceny lístka bude možné uplatniť u všetkých partnerov v meste Hainburg an der Donau. Podnikatelia si potom môžu tieto lístky hromadne vymeniť za hotovosť na finančnom oddelení obce Hainburg. O presnom prevádzkovom a fakturačnom postupe sa rozhodne na ďalšom stretnutí. Podľa usmernení pre dolnorakúsku obnovu miest sa investičné projekty v zmysle rozvoja miest, pri ktorých sa očakávajú príjmy, majú opísať pomocou príjmového/výdavkového účtu. 

Podľa tohto opisu projektu a výpočtov by mala byť výška finančných prostriedkov približne 10 000,00 až 20 000,00 EUR. Nejde o pevný finančný záväzok, ale o odhad. Celkové investičné náklady budú pokryté úverom a podporou zo strany Dolného Rakúska.

Zdroj:  Výpis z protokolu z 547. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hainburg/D. z 16. decembra 2021, bod 9. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára