Predpisy okolo bývania

Údržba zelene

Používanie mechanizmov na údržbu zelene je dovolené v nasledujúcich časoch:

V pondelok až piatok od 06:00 do 22:00 hod.
V sobotu od 06:00 do 18:00 hod.

Mechanizmy na údržbu zelene je zakázané používať v zákone vymedzenom nočnom kľude medzi 22:00 a 6:00 hod., dodatočne v sobotu medzi 18:00 - 22:00 hod., ako aj v nedeľu a počas rakúskych sviatkov.

Umývanie motorových vozidiel

Na priedomí/ na vlastnom parkovisku
Kto si chce umyť motorové vozidlo pred domom, alebo na vlastnom parkovisku, musí zabrániť priesakom znečistenej vody z umytého vozidla. Táto všeobecná povinnosť je definovaná v zákone o ochrane vody. Kto sa previní voči tejto povinnosti, čo i len ohrozením znečistenia vôd, dopúšťa sa trestného činu.

Na verejných komunikáciách
Umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách je zakázané: Aby podľa pravidiel cestnej premávky nedošlo k hrubému porušeniu alebo ohrozeniu bezpečnosti účastníka cestnej premávky, treba zabrániť znečisteniu komunikácie pevnou alebo kvapalnou látkou


Odporúča sa umývať motorové vozidlo len na čerpacej stanici alebo umývačke.

1 komentár:

  1. Cele znenie : http://www.hainburg-donau.gv.at/system/web/verordnung.aspx?detailonr=221683565&menuonr=218440887
    K umyvaniu, ak ale nepouzivam sampon, ale iba oplachnem auto Wapkou?

    OdpovedaťOdstrániť